Dé website van, voor en door Noord Deurningen

De stichting  Kernraad Noord Deurningen is verantwoordelijk voor deze site. Doel is om inwoners van Noord Deurningen op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen in en rondom Noord Deurningen.


Laatste nieuws

Inzet vrijwilligers herinrichting dorpskern

Geplaatst op 23-10-2017

De overheid stimuleert leefbaarheid van de kleine kernen. De initiatieven/werkzaamheden dienen wel vanuit de bewoners zelf te komen. Initiatieven die ervoor zorgen dat de kleine kernen leefbaar blijven. Daarvoor is hulp nodig van alle inwoners.

Sedert 2014 is een werkgroep, vanuit de Kernraad, bezig geweest met het maken van plannen voor de herinrichting van de dorpskern in Noord Deurningen. De leden van deze werkgroep bestaan uit vertegenwoordigers van diverse besturen en verenigingen en buurt. Thans zijn wij het zover dat deze plannen kunnen worden uitgevoerd. Tijdens de jaarvergadering van de kernraad (medio november) zal er een presentatie worden gegeven hoe de nieuwe dorpskern eruit gaat zien.

De planning is dat medio november 2017 een begin wordt gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden. Het doel is om in het voorjaar van 2018 dit project te kunnen afronden.

Naast inzet van diverse professionele bedrijven en instanties zal er ook beroep worden gedaan op zelfwerkzaamheid. Dus……………………….inzet van vrijwilligers. Alle hulp is welkom. Vrijwilligers worden ingezet, na onderling overleg, voor bepaalde werkzaamheden. De inzet van vrijwilligers bepaald tevens de hoogte van toekenning subsidies.

Zorg dat U erbij bent ……………………………… Dus inwoners van Noord Deurningen, meldt U zich aan als vrijwilliger voor uitvoering van dit project. Telefonisch of via de mail aan:

randyenmarleen@gmail.com

renewessels21@gmail.com