Dé website van, voor en door Noord Deurningen

De stichting  Kernraad Noord Deurningen is verantwoordelijk voor deze site. Doel is om inwoners van Noord Deurningen op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen in en rondom Noord Deurningen.


Laatste nieuws

Stand van zaken herinrichting dorpskern Noord Deurningen

Geplaatst op 19-03-2018

Na 4 jaar voorbereiding ontvingen we medio september 2017 de toezeggingen inzake toewijzing van subsidies van de Leadergroep (EU), Provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland voor het project Herinrichting dorpskern Noord Deurningen.
Met inbreng van eigen middelen vanuit de gemeenschap kon uitvoering worden gegeven aan de herinrichting van onze dorpskern.
Het ontwerp voor dit project is gemaakt door Arcadis.

Nadat in januari 2018 de vergunning is ontvangen, is direct gestart met het kappen van enkele bomen en het verwijderen van de struiken. Ook is gelijktijdig de oude parkeerplaats verwijderd.

Ondertussen wordt al weer hard gewerkt aan de opbouw van het geheel. De nieuwe parkeerplaats is uitgegraven en de fundering met bekabeling is aangelegd. De stratenmakers zijn momenteel bezig met het aanleggen van de vernieuwde parkeerplaats.
Op de parkeerplaats komt nieuwe straatverlichting, alsmede enkele putkasten met aansluiting voor water en elektra. Ook zal er een Jeu de boules baan met een waterornament worden aangelegd.

Het geheel zal verder nog worden voorzien van nieuwe beplanting en straatmeubilair. Leerlingen van scholengemeenschap Attendiz uit Almelo zullen de uitvoering van dit laatste als een project oppakken en daarbij allerlei werkzaamheden gaan uitvoeren.

De bedoeling is, naast inzet en ondersteuning van W&B Denekamp, lokale ondernemers en leerlingen van Attendiz, om tesamen met vrijwilligers dit project tot een goed einde te brengen. Wij rekenen hierbij op Uw steun.
Medio mei 2018 is de verwachting het project te hebben afgerond.


kernraad Noord Deurningen
Werkgroep “Herinrichting Dorpskern Noord Deurningen”