Concept Windbeleid Noordoost Twente

Geplaatst op 18-02-2021, 08:14
Concept Windbeleid Noordoost Twente

De meeste Kern en Dorpsraden binnen de gemeente Dinkelland willen graag meepraten en meebeslissen over het “Concept Windbeleid Noordoost Twente”.
Deze raden binnen de gemeente Dinkelland dienen in onderling goed overleg samen een zienswijze in waarin deze “grote windturbines” centraal staan.

Kernraad Noord Deurningen en Stichting Duurzaam Noord Deurningen hebben samen in
overleg ook een zienswijze bezwaarschift ingediend, waarin we aangeven graag nauw betrokken te worden bij dit grote project.
We zullen als Kernraad Noord Deurningen en Stichting Duurzaam Noord Deurningen zoveel als mogelijk onze inwoners binnen onze kern informeren over dit “Concept Windbeleid Noordoost Twente”.

Deze informatie zal veelal gedeeld worden via onze Facebook-pagina’s.
We hopen jullie voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens,
Kernraad Noord Deurningen & Stichting Duurzaam Noord Deurningen.