Wij in de Buurt !

Geplaatst op 12-03-2018, 16:01

De laatste tijd heeft u in verschillende advertenties kunnen lezen over Wij in de Buurt. Wanneer u op de een of andere manier ondersteuning nodig heeft, kan Wij in de Buurt u helpen. Maar wat is het precies en waarvoor kunt u daar terecht?

Vanuit stichting Samen Welzijn Noord Deurningen willen we proberen dit in begrijpelijke taal uit te leggen.

Onder de naam Wij in de Buurt werken verschillende organisaties samen. Dat zijn:

- Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD)
- Wijkracht (dat is het algemeen maatschappelijk werk)
- Zorggroep St. Maarten (voor zover het om activiteiten gaat)
- GGD Jeugdgezondheidszorg
- Stichting Informele Zorg (mantelzorgondersteuning)

Dit sociaal team werkt nauw samen met het team Ondersteuning Zorg van de gemeente Dinkelland/Noaberkracht.

U kunt met veel vragen terecht bij Wij in de Buurt. U moet dan onder andere denken aan de volgende vragen:

- Ik word ouder. Kan ik nog zelfstandig blijven wonen? Welke ondersteuning heb ik dan nodig?
- De opvoeding van ons kind verloopt moeizaam. Welke hulp kan ik daarbij krijgen?
- Ik ben veel alleen en zou graag wat meer om handen hebben. Wat is er dan in Noord Deurningem of ergens   in de buurt mogelijk?
- Ik red me niet meer met alle taken in het huishouden en om het huis. Wie helpt me met boodschappen halen of brengt me naar de huisarts? Hoe kom ik aan hulp?
- Ik heb een goed idee voor een initiatief in mijn buurt of in Noord Deurningen. Ik weet niet goed hoe ik daar verder vorm aan kan geven?
- Ik heb de zorg voor mijn partner/kind, mijn ouder(s). dat valt me zwaar
- Ik heb het financieel moeilijk. Ik weet niet goed hoe ik hiermee verder kan.
- Ik wil wat doen aan mijn gezondheid. Eigenlijk moet ik meer bewegen, maar ik kom daar niet toe.

Wat past bij mij ?

Contact

Wees niet terughoudend om uw vraag te stellen. Wij in de Buurt probeert  u op een praktische manier te helpen. U krijgt dan een onafhankelijk advies.

Het Sociaal team van Wij in de Buurt is bereikbaar via telefoonnummer 085-0514052. Het contact verplicht u tot niets. U kunt dan met de medewerkers afspreken of u verder contact wilt en zo ja, op welke wijze. U kunt afspreken in Noord Deurningen, thuis of op een andere plaats.

Ook kunt u elke dag van 9 tot 10 uur terecht op het spreekuur in het Kulturhus, Oranjestraat 21, Denekamp.

Klik hier voor meer informatie