Koninklijke onderscheiding

Geplaatst op 29-04-2020, 22:25
Koninklijke onderscheiding
Koninklijke onderscheiding
Vrijdag 24 april 2020 ontving Willy Bruns een Koninklijke onderscheiding. Hij werd hiermee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. ‘Overweldigend’ noemt Willy het zelf.

Willy Bruns, een zeer bekend gezicht in Noord Deurningen. Al jaren zet Willy zich in, ver weg als militair, maar ook dicht bij als actief lid van meerdere lokale initiatieven in Noord Deurningen. Willy werd in 1991 gevraagd als bestuurslid van de stichting dorpsraad Noord Deurningen. Een stichting welke de schakel is tussen de inwoners van het dorp en de gemeente Dinkelland. Tijdens zijn bestuursjaren hield Willy zich onder andere bezig met de ontwikkelingen rondom woningbouw, invulling van braakliggende stukken grond binnen de dorpskern, de verkeersveiligheid in het dorp en de sinterklaasintocht. Willy draait nergens de hand voor om.

Vanuit zijn rol als secretaris was Willy betrokken als een van de oprichters van Kulturhus de Mare in 2009. Mede door zijn bouwkundige achtergrond en zijn grote netwerk was Willy een van de stuwende krachten bij het ontwerp, voorbereiding en de bouw van het Kulturhus. Nu, 10 jaar later, is het Kulturhus het kloppende hart van het dorp. Nog steeds is te zien dat over elk detail is nagedacht en dat er een goede basis is gelegd voor verdere exploitatie van het Kulturhus voor in de toekomst.

Door de komst van het Kulturhus de Mare kreeg de dorpsgemeenschap een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Stichting Welzijn Noord Deurningen organiseert activiteiten zodat ouderen/eenzame mensen uit hun isolement worden gehaald en betrokken worden bij de activiteiten in het Kulturhus. Willy organiseert met andere vrijwilligers wekelijks de dorpshuiskamer en elke 2 weken een gezamenlijk warme maaltijd. Tevens organiseert hij allerlei andere activiteiten voor de oudere inwoners zoals koersbal / jeu de boules en sinterklaas-/ kerstavonden.

Een aanwinst is Willy voor het bestuur van de locatie H. Jozefkerk, mede door zijn kennis op het gebied van bouw, onderhoud en infra. Willy pakt allerlei onderhoudsklussen met grote voortvarendheid aan en zorgt dat alle projecten goed worden afgewerkt. Daarnaast draagt hij zorg dat met een meerjarig onderhoudsplan allerlei onderhoudswerkzaamheden over een lange periode worden gepland en dat het onderhoud systematisch wordt uitgevoerd/bewaakt.

Vanaf de oprichting is Willy bestuurslid van Stichting Duurzaam Noord Deurningen. Willy was nauw betrokken bij het tot stand komen van de EPA studies van zo’n 70 woningen in Noord Deurningen. Tevens was hij de initiator en aanjager van het project waterkracht in de Dinkel en is hij vanaf het begin betrokken bij het grote mestvergistingsproject dat momenteel wordt gerealiseerd.
Naast zijn vele vrijwilliger werkzaamheden voor de gemeenschap geeft Willy Bruns ook voorlichtingen/presentaties in het kader van het project “veteranen in de klas” welke wordt aangestuurd vanuit Veteranen instituut te Doorn. Tijdens de voorlichting vertelt Willy zijn ervaringen over het leven in uitzendgebieden.

Als Noord Deurningers mogen we trots zijn op iemand zoals Willy!

Willy ga zo door, we zijn ontzettend trots op je!