Inloopavond verkeersproblematiek Johanninksweg Noord Deurningen

Geplaatst op 19-10-2020, 22:39

Tijdens de inloopavond van 9 september j.l. is de verkeersproblematiek van de Johanninksweg besproken. Een verkeersdeskundige van de gemeente Dinkelland informeerde debelangstellenden daar over een plan waarop een ieder feedback kon geven.

Marc van Deth, voorzitter van de Kernraad: “De avond had een goede opkomst; 90 inwoners zijn, verdeeld over 4 groepen, naar de Mare gekomen om het plan van de gemeente te bekijken en feedback te geven. En dat is hartstikke belangrijk. De ruimte in de Mare was uiteraard coronaproof ingericht met de maatregelen die destijds golden. Uiteindelijk is er geen eenduidige oplossingsrichting uitgekomen, maar alle aanwezigen zijn om een reactie gevraagd. De gemeente heeft deze meegenomen en deze worden afgewogen voor een aangepast plan.” 

Wethouder Ben Blokhuis was ook aanwezig bij de avond: “Het is belangrijk dat er een plan komt voor Noord Deurningen dat in samenspraak is opgesteld. Daarom stemmen we met verschillende groepen uit Noord Deurningen af. We hebben een afstemmingsmoment met de Kernraad gehad en met de inwoners. Aansluitend gaan we met het aangepaste plan nog een extra gespreksronde in met direct aanwonenden; de bewoners van de Johanninksweg. Tijdens de inloopavond zijn er vele reacties gekomen waar ook veel tegenstellingen in zitten. Niet alles is dus haalbaar maar daar gaan we een goede afweging in maken. Op basis van de feedback die is opgehaald wordt het eerste plan aangepast. Een voorlopige uitvoering van de plannen volgt. Deze wordt na een half jaar geëvalueerd waarna een definitieve uitwerking volgt.”

Draagvlak

Het blijkt moeilijker dan gedacht om een eenduidig plan te presenteren, wat door een grote groep inwoners wordt gesteund. Er is benoemd om een extra gespreksronde te organiseren met de direct aanwonenden. De Kernraad heeft de gemeente Dinkelland gevraagd hoe zij dit gaan organiseren in deze periode, gezien wij graag zien dat dit project wordt voortgezet en nog dit jaar de eerste ‘acties’ kunnen worden uitgevoerd.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Kernraad Noord Deurningen